Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej współorganizatorem Targów Work&Science Forum

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy w końcu oficjalnie poinformować Was, kto jest współorganizatem naszych Targów Work&Science Forum – jest to Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji: Programy dla Naukowców, Instytucji, Studentów oraz Języka Polskiego.

Nasze wydarzenie odbędzie się na platformie NAWA Webexpo, gdzie do tej pory Agencja organizowała swoje liczne wydarzenia.