O nas

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Work&Science jej członkowie od początku tworzyli wydarzenie Work&Science Forum. Fundacja stawia sobie za cel wspieranie inicjatyw dotyczących współpracy młodych naukowców z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Mając na uwadze zainteresowanie dwoma poprzednimi edycjami Work&Science Forum chcemy kontynuować to wydarzenie i dalszym ciągu rozwijać relacji na linii nauka-biznes, oraz zwiększyć świadomości środowiska młodych naukowców na temat dostępnych ścieżek kariery, a także możliwości współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Jarosław Olszewski

Prezes Fundacji Work&Science

Jolanta Krupa

Komunikacja

Krzysztof Pleskaczuk

Kontakt z partnerami, wystawcami, sponsorami

Edyta Mazur

Media, Patronaty