Kontakt

Jarosław Olszewski

Partnerzy Strategiczni

Sprawy techniczne związane z Targami

Fundacja Wspierania Współpracy Środowiska Naukowego z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Work&Science

ul. Rakowiecka 28 Pawilon 2, 02-528 Warszawa