Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar podlega Ministrowi Rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Dz. U. z 2019 r., poz. 2261. Działa na rzecz zagwarantowania zdolności pomiarowych niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju gospodarki, zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości życia społeczeństwa oraz zabezpieczenia interesów obywateli. 

Prezes Głównego Urzędu Miar jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach ((Dz. U. z 2021 r. poz. 2068 oraz z 2022 r. poz. 1117)) oraz innymi aktami prawnymi.

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.

Sieć Badawcz Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny działa w ramach jednej z największych sieci badawczych w Europie. To drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce.

W 26 Instytutach Łukasiewicza pracuje ponad 7000 pracowników. W Poznaniu zatrudniamy niemal 700 osób. Naszą ambicją jest rozwijać się tak, aby pod koniec 2023 roku zatrudniać już 800 pracowników.

Pracujemy z wykorzystaniem unikatowej w skali kraju aparatury badawczej, w nowoczesnych laboratoriach, w Centrach Badawczych zlokalizowanych w centralnych punktach Poznania.

Dołączając do naszego zespołu masz szansę pracować z najzdolniejszymi naukowcami, realizującymi najciekawsze projekty z obszaru badawczo-rozwojowego – B+R, w interdyscyplinarnych zespołach, z pasją dążących do celu.

Stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy, nagradzamy dodatkowy wysiłek.

Łukasiewicz – PIT to ciekawe i rozwojowe środowisko pracy!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego oraz zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

NASK jest państwowym instytutem badawczym, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. Instytut prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa polskiej cywilnej cyberprzestrzeni. Ważnym elementem działalności NASK jest też edukacja użytkowników oraz promowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, głównie w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, związanymi z użytkowaniem nowych technologii.

Nasza odrębna globalna sieć ludzi, danych i relacji tworzy sposób myślenia, który pozwala Citi dostrzegać możliwości, zarządzać ryzykiem i łączyć punkty dla naszych klientów w sposób, którego inni po prostu nie mogą.

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0 Jednym z głównych celów inicjatywy jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania rozwiązań. Działamy na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Realizujemy ten cel, tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Podejmowane działania mają angażować firmy do sieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości.

Kombucha by Laurent to młoda, polska firma zajmująca się produkcją kombuchy w ekologiczny, przyjazny naturze sposób z najwyższej jakości składników z upraw organicznych. Misją firmy jest zrewolucjonizowanie polskiego jedzenia, picia i stylu życia. Od kilku lat wprowadzają na rynek kombuchę z wyjątkowymi dodatkami takimi jak dębowe płatki, owoce róży czy kwiat bzu, które tworzą niesamowity smak oferowanego przez nich napoju. Chcą tym samym pomóc klientowi przywrócić równowagę i zdrowie tak aby poczuł się on najszczęśliwszą i najzdrowszą wersją siebie.

Do wyprodukowania jak najlepszej jakości produktu niezbędna jest nauka, dlatego firma zdecydowała się podjąć współpracę badawczo-rozwojową w zakresie ulepszenia cech organoleptycznych oraz prozdrowotnych fermentowanego naparu herbacianego z Instytutem Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej.

Robotics Avenue zajmuje się działaniami w obszarze przemysłu 4.0, w tym m.in. robotyzacją oraz automatyzacją. Jest eksperckim wsparciem dla przedsiębiorców, którzy chcą zautomatyzować oraz zrobotyzować swoje procesy produkcyjne. Wdraża także swoje autorskie rozwiązania poprawiające np. proces spawania.

Tandly wdraża innowacyjną metodykę kształcenia skierowaną na kompetencje studentów i uczniów, która wspierana jest dedykowanym systemem informatycznym oraz spersonalizowanym wyposażeniem przestrzeni. Tandly rozwija kompetencje przyszłości, buduje umiejętności ucząc przez praktykę.

Zostań naszym partnerem II edycji Ogólnopolskich Targów Pracy "Work&Science Forum"!

W ramach targów zapewniamy możliwość bezpłatnej publikacji ofert
i przygotowanie stanowiska na platformie targowej.

Istnieje również możliwość rozszerzenia współpracy o udział w wydarzeniach stacjonarnych, promocję na stronie i w social mediach wydarzenia, czy organizację dedykowanego Q&A.

Zapraszamy serdecznie kontaktu i udziału w imprezie!