Szkoleniowcy

Hanna Wiczanowska
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

"Windą do sukcesu, czyli techniki i narzędzia skutecznego elevator pitch"

Doktorantka prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik naukowy grantu PRELUDIUM ze środków Narodowego Centrum Nauki. W okresie październik 2019 – luty 2020 odbywała staż w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Trener i mentor z zakresu wystąpień publicznych oraz certyfikowany trener biznesu. Laureatka trzeciego miejsce w konkursie ocen wystąpień publicznych w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich – w j. angielskim.

Prowadzisz badania naukowe?
Dokonałeś ważnego odkrycia? A może wciąż marzysz o jego dokonaniu?
Poszukujesz inwestora ze świata biznesu?
Chciałbyś/chciałabyś skomercjalizować wyniki swoich badań?

W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o konieczności współpracy nauki i biznesu, w szczególności, pod kątem komercjalizacji nauki. Należy jednak pamiętać, że nauka i biznes to często dwa odmienne światy, ze względu na potrzeby, oczekiwania oraz sposoby podejmowania decyzji. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie odpowiednich sposobów komunikacji, aby przekonać inwestorów, że warto ponieść koszty na poczet danego projektu. Z tego względu, od młodych naukowców wymaga się obecnie, nie tylko twardej wiedzy z obszaru danej dziedziny nauki, lecz także umiejętności miękkich, niezbędnych dla skutecznej prezentacji uzyskanego rozwiązania oraz wynikających z niego korzyści.

Tego typu celowi służy krótka prezentacja w stylu elevator pitch. Jej nazwa wywodzi się z hipotetycznej sytuacji, w której – Ty i Twój potencjalny inwestor znajdujecie się na sam w windzie, a Ty masz zaledwie kilkadziesiąt sekund, aby przekonać go, że warto inwestować w Twój projekt. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ruszy nasza winda odjeżdżająca w kierunku sukcesu, jednak możemy odpowiednio wcześnie poznać skuteczne techniki i narzędzia, służące przygotowaniu skutecznego i zapadającego w pamięć elevator pitch.

Często, w tego typu przemówieniach, skupiamy się na przedstawieniu siebie i drogi, jaka doprowadziła nas do dokonania danego odkrycia lub opracowania danego rozwiązania. Sekret skutecznej elevator pitch tkwi jednak zupełnie w czymś innym….. Chcesz wiedzieć – w czym dokładnie?  Przyjmij zaproszenie na warsztaty w dniu 28 maja i sam się o tym przekonaj!

Korzyści:

  • Umiejętność definiowania problemu, z którego odkryciem wiąże się nasze
    rozwiązanie
  • Umiejętność określenia celu naszego elevator pitch
  • Umiejętność definiowania widowni oraz identyfikacji jej potrzeb
  • Umiejętność konstrukcji skutecznego wstępu i zapadającego w pamięć zakończenia
  • Umiejętność stosowania klarownych struktur rozwinięcia

Limit: 10 miejsc

Beata Trzpil-Jurgielewicz 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

"Akademia wizerunku"

Doktorantka fizyki na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie zajmuje się rozwojem nowatorskich interfejsów neuronalnych opartych na matrycach wieloelektrodowych oraz ich zastosowaniem do badań mózgu.

Aktywnie angażuje się w działania na rzecz środowiska doktorantów na swojej uczelni poprzez organizację szkoleń, koordynację wymiany stypendialnej doktorantów oraz zajmując się wizerunkiem uczelnianego samorządu doktorantów w mediach społecznościowych.

Poza pracą naukową, Beata spełnia się jako osobista stylistka. Jej misją jest pomoc kobietom w odkrywaniu ich piękna i wyjątkowości. Na Instagramie @doktorantkafizyki przeplata codzienność z życia młodej naukowczyni ze świadomym budowaniem wizerunku, zakupami oraz zarządzaniem garderobą.

Smart casual czyli jak być elegancką i stylową w pracy

1. Dress code w pracy – podstawowe zasady ubioru biznesowego
2. Analiza typu urody oraz sylwetki
3. Jak przemycić swój styl w zestawach do pracy by nie było nudno
4. Propozycja zestawów ubrań do wyboru

Limit: 10 miejsc

dr Justyna Małkuch-Świtalska

Trener Nauki

"Zarządzanie doktoratem jako projektem badawczym"

Researcher developer, certyfikowany coach, Associate Trainer brytyjskiej organizacji trenerów akademickich Vitae (The CRAC, Cambridge), juror konkursu Three Minute Thesis® (2019 i 2020). Autorka książki: „Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce” (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020).
Członek zespołu badawczego Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011-2017). Jako ewaluator i ekspert monitorujący Komisji Europejskiej (H2020-MSCA-SwafS-COFUND) specjalizuje się w projektowaniu i ewaluacji międzynarodowych programów szkoleniowych dla naukowców, analizuje też kompetencje oraz sytuację zawodową badaczy w Polsce i na świecie. Menedżer nauki z trzynastoletnim doświadczeniem, aktywnie uczestniczy w działaniach m. in. Klastra LifeScience Kraków i Wydawnictwa PWN. Jest pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na terenie RP, specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową, w tym w procesach rekrutacyjnych, bilansach kompetencji oraz aktywności naukowców w różnych gałęziach gospodarki. Od dziewięciu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Karier
Doktorantów i Doktorów PolDoc, którego jest założycielem. Absolwentka szkół oraz kursów trenerskich w Polsce i we Francji, ma za sobą ponad 1200 godzin zrealizowanych szkoleń. Prowadzone przez nią działania objęły kilkadziesiąt  uczelni polskich oraz kilkanaście zagranicznych, o zróżnicowanych profilach badawczych i dydaktycznych.

Celem zajęć jest wzmocnienie umiejętności uczestników z zakresu planowania i realizacji badańze szczególnym uwzględnieniem aspektów, które można przełożyć na efektywneprzygotowaniedoktoratu.Korzyści dla uczestników: doktoranciuporządkują swoją wiedzę na temat podstawowych metod planowania i prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad procesowego zarządzania projektem naukowym. Ponadto poznają sprawdzone w ośrodkach polskich i zagranicznych techniki projektowego podejścia do przygotowania rozprawyorazrozwijania badań na poszczególnych etapach studiów doktorskich.Po ukończeniu webinarium będą mogli opracować indywidualną strategię rozwijaniadziałań projektowychi zastosować ją w pracy nad rozprawą.Opis zajęć: w ciągu ostatnich 20 lat wymagania stawiane naukowcom w zakresie planowania i realizacji badań, a także upowszechniania osiąganych rezultatów, uległy przeobrażeniu. Konsekwentnie rosną oczekiwania zarówno ośrodków badawczych, jak i doktorantów, studentów oraz innych beneficjentów działań naukowych, dotyczące jakości badańorazwspółpracy badaczy z tzw. otoczeniem społecznogospodarczym Uczelni. Dla efektywnego realizowania przedsięwzięć o charakterze zarówno czysto badawczym, jak i biznesowym, coraz ważniejsze staje się odpowiednie dobranie metod zarządczych i badawczych, członków zespołu oraz partnerów instytucjonalnych w kraju i za granicą. Obok stosowanych dotąd, „klasycznych” metod zarządzania projektami opartych na zestawie równolegle prowadzonych procesów pojawiły się nowe metodyki zwane zwinnymi, bazujące na szybkich i regularnych przyrostach wskaźników. Jaką metodę zarządczą wybrać? Jak planować, by z

Limit: 20 miejsc

dr inż. Angela Andrzejewska

Politechnika Gdańska

"Finansowanie badań naukowych i projektów rozwojowych w nauce i biznesie"

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria biomedyczna. Specjalizuje się w badaniach wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej biomateriałów oraz zastosowaniem druku 3D w medycynie.
Współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w zakresie pozyskiwania i koordynowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Pasjonatka tematyki ochrony własności intelektualnej i projektowania innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem metodologii Design Thinking.
Do największych sukcesów na ścieżce swojej kariery zawodowej może zaliczyć opracowanie patentu, który zyskał uznanie Jury konkursu „Student-Wynalazca” oraz liczne nagrody na wystawach wynalazków w kraju i na świecie.

Szkolenie „Finansowanie badań naukowych i projektów rozwojowych w nauce i biznesie” będzie dotyczyło podstawowych zagadnień związanych z poszukiwaniem źródeł finansowania projektów oraz podstaw formułowania założeń projektowych. Myślą przewodnią szkolenia jest pokazanie, że praca przy pozyskiwaniu projektów dla przedsiębiorstw czy organizacji pozarządowych może być alternatywną ścieżką kariery dla osoby ze stopniem doktora.

Limit miejsc: brak

Irena Powroźnik

SoftSkills

Trening Kreatywności

Absolwentka psychologii w zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również
psychologię komunikacji społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Aktualnie
w trakcie studiów psychologicznych. Od 13 lat prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji
miękkich oraz z zarządzania. Współpracuje z firmami i instytucjami m.in. w zakresie szkoleń,
konsultacji indywidualnych i grupowych oraz doraźnego wsparcia. Jest autorką artykułów
w czasopismach naukowych.
Fascynują ją mechanizmy zachowań ludzkich, sposoby komunikacji (tylko pozornie takie
proste!) i kreatywność, dzięki której można inaczej spojrzeć na rzeczywistość (i ją zmieniać!).
W wolnym czasie czyta kryminały, jeździ na rolkach i gra w amatorskim teatrze. Wie, że to od
ludzi – ich nastawienia, charakteru, kompetencji i chęci zmian – zależą efekty. Pokazuje
możliwości i daje narzędzia do dalszej pracy nad sobą.

Z jednej strony uważamy, że kreatywność to coś prostego i oczywistego –po prostu się dzieje. Z drugiej mówimy, że to sztuka, umiejętność, że nie każdy potrafi czy ma predyspozycje. Więc jak jest naprawdę?

 

Podczas warsztatu zajmiemy się tym, czym kreatywność faktycznie jest, co i w jaki sposób na nią pływa, czy da się jej nauczyć i jeśli tak, to jak to zrobić. Sprawdzimy w jak wielu aspektach kreatywność niezwykle się przydaje i jak często o niej zapominamy lub zupełnie jej nie doceniamy. Poznamy czynniki, które mogą podkręcić naszą kreatywność i takie, przez które proces twórczy będzie –nazywajmy rzeczy po imieniu –„leżał i kwiczał” …Podyskutujemy, poćwiczymy, poinspirujemy się i podzielimy się doświadczeniami. Poznamy też metody pobudzania kreatywności i korzystania z naszych wyjątkowych twórczych zasobów.

 

Jeśli chcemy działać, zmieniać siebie, swoje otoczenie, a może nawet zawojować cały świat, to co stoi na przeszkodzie? Są tacy, którzy twierdzą, że ograniczeniem jest nasza wyobraźnia…. Czy w takim razie kreatywność będzie remedium na wszystkie trudności? Na spotkaniu zajmiemy się tą zagadką 🙂

Limit: 15 miejsc

Kinga J. Rogowska

Uniwersytet Warszawski

Jak się widzisz, tak się pisz! Storytelling jako metoda skutecznej autoprezentacji

Doktorantka w dyscyplinie językoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje badania poświęca retoryce, genologii i debacie. Aktualnie pracuje przy grancie Erasmus+, którego celem jest reforma nauczania retoryki na różnych etapach edukacji i w różnych jej sferach.
Popularyzatorka nauki, edukatorka, pasjonatka zagadnień związanych z wystąpieniami publicznymi i walką z dezinformacją. Współprowadzi w mediach społecznościowych projekt Pytanie Retoryczne, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat przemawiania publicznego, argumentacji i etycznego prowadzenia dyskusji

O czym?

Każdego dnia opowiadamy historie. O tym, co nam się przytrafiło w drodze do pracy, jak szef dał nam wreszcie podwyżkę albo jak wciągnęliśmy_łyśmy się w książkę tak, że wysiedliśmy_łyśmy z tramwaju o trzy przystanki za daleko. Snucie opowieści pozwala nam zrozumieć, kim jesteśmy i jaką chcemy odgrywać rolę. Ułatwia nam przyswajanie i zapamiętywanie informacji. Wzbudza w nas emocje. Dobrze poprowadzona narracja to klucz do sukcesu – nie tylko w marketingu. W czasie tych warsztatów chcę Ci pokazać, czym jest storytelling i w jaki sposób za pomocą opowieści pokazać innym kim jesteś, co Cię pasjonuje, w czym czujesz się dobry_a, jakie są Twoje wartości. Porozmawiamy o tym, jak opowiedzieć historię, która doprowadzi Twoich słuchaczy do wniosków, na których podkreśleniu Ci zależy. Wreszcie zastanowimy się jak prowadzić spójną narrację o sobie – online i offline – i czy “spójny” znaczy “nudny”.

Dla kogo?

Warsztat jest stworzony z myślą o tych, którym czasem więźnie głos w gardle, kiedy muszą coś o sobie opowiedzieć. Dla tych, dla których napisanie kilku słów biogramu to ogromna męka. Dla tych, którzy jak mają opowiedzieć o swoim doświadczeniu myślą czasem: “nie chcę się przechwalać”. Dla tych, którzy wiedzą, że mają coś do powiedzenia, ale nie są pewni jak to ubrać w słowa. Dla tych, którzy mają pomysł i przyszedł czas, żeby pokazać go światu.

Od kogo?

Kinga J. Rogowska. Doktorantka w dyscyplinie językoznawstwa na Uniwersytecie
Warszawskim. Swoje badania poświęca retoryce, genologii i debacie. Aktualnie pracuje przy grancie Erasmus+, którego celem jest reforma sposobu nauczania  retoryki na różnych etapach i w różnych sferach edukacji. Popularyzatorka nauki, pasjonatka zagadnień związanych z wystąpieniami publicznymi, krytycznym myśleniem i walką z dezinformacją. Współprowadzi w mediach  społecznościowych projekt Pytanie Retoryczne, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat przemawiania publicznego, argumentacji i etycznego prowadzenia dyskusji.

Agenda

1. Storytelling – o opowiadaniu historii od malowideł naskalnych do lotów na  Marsa
2. Kto nas (nie) nauczył opowiadać i retoryczne narratio
3. Korzyści mówienia o sobie – podstawy autoprezentacji
4. Opowiedz mi o… – ćwiczenie improwizacji
5. Czego możemy się nauczyć od znanych storytellerów?
6. Metafory, analogie, pytania retoryczne – przybornik storytellera
7. Stwórz własną spójną narrację

Limit: 15 miejsc

Natalia Osica

Pro Science

Buduj swój zasięg poza uczelnią - działania public relations w rozwoju zawodowym doktoranta

Natalia Osica – socjolożka wyspecjalizowana w zakresie komunikacji społecznej, rozwiązywania konfliktów, mediacji i negocjacji (absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW). Od ponad dekady działa na rzecz transferu wiedzy ze świata akademickiego do otoczenia społeczno-gospodarczego oraz społecznej  odpowiedzialności nauki. Jest jurorką w konkursie dla doktorantów Three Minutes Thesis organizowanym przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Prowadzi zajęcia dla studentów dziennikarstwa Uniwersytetu SWPS oraz doktorantów UW. W 2013 roku ukazała się książka, którą napisała wspólnie z Wiktorem Niedzickim pt. „Sztuka promocji nauki” (wyd. OPI-PIB).
Natalia Osica jest założycielką pro science (d. Science PR), pierwszej w Polsce firmy doradczej, która wspiera naukowców, instytuty naukowe i badawcze oraz uczelnie w budowaniu widoczności, wizerunku i relacji z otoczeniem.

Tomasz P. Bocheński

Pracownia edytorska WIELE KROPEK

Jak pisać i prezentować wyniki badań, żeby nas czytano i rozumiano – prezentacja z konsultacjami i q&a

Redaktor, korektor, wydawca (głównie tekstów naukowych), łamacz, projektant doświadczeń czytelniczych, szkoleniowiec, właściciel Pracowni edytorskiej WIELE KROPEK

Celem spotkania jest wskazanie zarówno podstawowych błędów w prezentacjach wyników badań i artykułach naukowych, jak i sposobów ich unikania. Ponadto zaprezentowane zostaną sposoby lepszej, przede wszystkim dla czytelnika niezwiązanego z daną dziedziną naukową, i ciekawszej formy pisania artykułów naukowych – z zachowaniem wszelkich wymogów monografii i artykułu naukowego określonych w obowiązujących przepisach.

 

Limit: 20 miejsc (na każde ze szkoleń)

Paweł Miry

Hard Coder

Python - dlaczego musisz poznać ten język?

Zawodowo programista języków skryptowych zajmujący się również zarządzaniem projektami. Wielbiciel Pythona, znający też kilka innych języków, lubiący nietypowe zastosowania programowania. Programowanie poznał dopiero na studiach.
 
Absolwent fizyki technicznej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Kiedyś robił rajdy, imprezy i obozy integracyjne w wydziałowym i uczelnianym samorządzie studentów. Po napisaniu magisterki o krowach porzucił karierę naukową, bo wolał zarabiać pieniądze.
 
Pracoholik, idealista, perfekcjonista, social media ninja, początkujący influencer 😉  Szczęśliwie żonaty. Udziwnienia: zbiera kasety magnetofonowe, trenuje rzucanie siekierami i słucha folk metalu i polskiego rapu.

Przedstawienie języka Python w pigułce, nie tylko dla programistów. Wiadomo, że nie da się nauczyć programowania w godzinę, ale to wystarczający czas, aby zobaczyć prostotę składni języka, wygodę korzystania z niego i podstawowe zastosowania. Jeśli obliczenia wykonujesz w Excelu czy Matlabie, Python może okazać się doskonałą alternatywą – wygodniejszą, powszechniejszą i przede wszystkim DARMOWĄ! To tylko godzinka, a dzięki niej przekonasz się (albo i zniechęcisz – to też jakiś rezultat!) do tego, że warto wprowadzić programowanie w Pythonie do Twojego projektu naukowego i codziennej pracy!

Limit miejsc: brak

Kinga Miśkiewicz

Emisja głosu w prezentacjach mówionych

Stale rosnąca konkurencja na rynku pracy narzuca firmom, ich pracownikom i liderom nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia z emisji głosu  stały się więc jedną  z najskuteczniejszych i najczęściej wybieranych form rozwoju osobistego. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku osób chcących indywidualnie osiągnąć sukces. Warsztaty pomagają odkryć naturalne brzmienie, siłę i potencjał własnego głosu. Poprzez poprawę brzmienia głosu, artykulacji, wyregulowanie oddechu, tempa i głośności mówienia nawiążesz lepszą relację ze słuchaczami, utrzymasz ich uwagę, zapanujesz nad stresem i pozbędziesz się tremy.  Dzięki warsztatom  z kształcenia mowy, głos którego używamy staje się pełny i naturalnie brzmiący, korzystnie wpływając na nasz wizerunek – wyraża myśli, przekazuje wiedzę i pomysły tak, by treść w pełni dotarła do słuchacza. 

Aleksandra Kosiarczyk

Kamil Izydorczak

Myśl jak naukowiec! Korzyści z krytycznego myślenia na rynku pracy

Aleksandra Kosiarczyk→ psycholożka społeczna, certyfikowana Trener Nauki, wykładowczyni akademicka oraz doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Wykłada przedmioty związane z psychologią społeczną, umiejętnościami akademickimi i krytyczną analizą tekstów naukowych, w oparciu o evidence based training (EBT). Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Pracuje w Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Kamil Izydorczak → psycholog społeczny, popularyzator nauki, wykładowca oraz doktorant na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Naukowo zajmuje się problematyką uprzedzeń, konformizmu oraz błędów poznawczych. Prowadzi zajęcia związane z tematyką psychologii społecznej i krytycznego myślenia. Zanim obrał ścieżkę naukową, przez wiele lat pracował w sektorze biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i pracownik Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym co dają wam studia doktoranckie poza szkoleniem się w byciu ekspertem w pewnej bardzo wąskiej dziedzinie? Czy jest możliwe, że umiejętności, jakie nabywacie, pomagają wam również w podejmowaniu lepszych decyzji w normalnym życiu? Podczas szkolenia dowiecie się w jakim stopniu, rozwinęliście kompetencję naukowego myślenia, dlaczego jest to tak uniwersalna, choć często niedoceniana umiejętność i czy lepsze w niej wyszkolenie przyczyni się również do zmniejszenia błędów poznawczych, wpływających na waszą pracę.
 

Limit miejsc: 20

Beata Kawczyńska

Głos perswazji. Jak mówić by inni słuchali.

Neurologopeda, Logopeda kliniczny, wokalistka, aktorka, trener głosu i Rzecznik Nauki.
Mówieniem i komunikacją zajmuję się od strony technicznej.
Na codzień pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia głosu i mowy wynikające z 
przewlekłego napięcia czy nieprawidłwej emisji głosu. Prowadzę terapie wad wymowy i uczę dykcji wzorcowej.
Śpiewam i występuje na scenie od 10 roku życia. Podkładam głos pod reklamy i bajki.
Prowadzę również szkolenia z wystąpień publicznych i emisji głosu dla doktorantów i pracowników korporacyjnych.
Na szkoleniu dowiesz się jak przytować się do przemówienia i prezentacji przed publiką.
A także jak zadbać o wyrazistość swojego głosu i mowy, tak żeby mogły służyć Ci długo i niezawodnie.
Chrypka, suchość w gardle, utrata głosu, szczękościsk? Znajomi czasem zwracają Ci uwagę, że trudno Cie zrozumieć, a Twój głos pod koniec dnia zaczyna przypominać zepsuty gwizdek? Nauczę Cie higieny narządu głosu i prawidłowej dykcji. 
Jeżeli możesz, ubierz się wygodnie. Przygotuj sobie miejsce do leżenia, małą butelke z wodą, słomkę i jakaś grubą, ciężką książkę (wiem, że masz takich wiele).
 

Limit miejsc: 20

Mikołaj Fedorowicz

Marsz dla nauki

Beyond powerpoint - o co chodzi z tą Komunikacją Naukową?

biotechnolog, obecnie próbujący uzyskać tytuł doktora biochemii w Instytucie
Biochemii i Biofizyki PAN. Jest członkiem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i współzałożycielem Fundacji Marsz dla Nauki. Laureat 2 miejsca 7 edycji konkursu FameLab Poland. Komunikacją Naukową i Popularyzacją zajmuje się od ponad 10 lat – na początku, błąkając się po takich instytucjach: jak Szkoła Festiwalu Nauki czy Centrum Nauki Kopernik. Ostatnio walczy z pseudonauką w mediach i współpracuje z różnymi instytucjami od LO im. Kasprowicza w Kutnie do EASAC Press and Communications Group. Jego zamiłowanie do popularyzacji najprawdopodobniej wynika z tego, że uwielbia mówić. Często za dużo i za głośno. Jeżeli nie mówi, to nurkuje, tańczy rock’n’rolla lub próbuje żonglować.

Ustalmy jedno na początku – PowerPoint to rekwizyt do wystąpienia. Prezentacja nie powinna być najważniejszym punktem wystąpienia – to rola mówcy. Zostawiając więc ten, czasami kompletnie zbędny, rekwizyt zastanówmy się nad tym co czyni wystąpienie dobrym. Jak to się dzieje, że niektórych ludzi dobrze się słucha mimo kiepskiego tematu, a innych zapomina po minucie mimo ciekawych zagadnień? O co chodzi z tą Komunikacją Naukową i czemu ciągle jest mylona z
popularyzacją?