Ambasadorzy

Monika Partyka

Stopień doktora nauk chemicznych uzyskałam w 2006r decyzją Rady Wydziału Chemicznego PG na podstawie rozprawy Wykorzystanie techniki dozymetrii pasywnej w badaniach jakości powietrza wewnętrznego.

W tej chwili pracuję na stanowisku Dyrektora R&D w  laboratorium i2 Analytical Ltd. w Rudzie Śląskiej.

Od początku swojej kariery zawodowej jestem związana z kontrolą jakości produktów spożywczych, farmaceutyków, kosmetyków, produktów zielarskich oraz opakowań, a także środowiska oraz opracowywaniem i walidacją metod badawczych, wykorzystujących nowoczesne i zaawansowane techniki analityczne.

Jestem autorką i współautorką prac prezentowanych na konferencjach oraz publikacji w renomowanych czasopismach. W sposób łatwy i prosty przekazuję informacje dotyczące nawet skomplikowanych zagadnień. Prowadzę szkolenia dla różnych grup – od małych dzieci po studentów uniwersytetów III wieku.

 

Wierzbicka Karolina , @karolina.wierzbicka.735

Jestem doktorantką I roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego i aplikantką adwokacką. Moja praca doktorska będzie dotyczyła postępowania w przedmiocie administracyjnych kar pieniężnych. Poza postępowaniem administracyjnym interesuję się prawem medycznym oraz prawami kobiet. 

Pełnię funkcję przewodniczącej komisji stypendialnej i socjalnej dla doktorantów UŁ oraz jestem członkinią w Radzie Doktorantów UŁ. Uczestniczyłam w programie mentoringowym Fundacji Women in Law, projekcie KRD „Popularyzacja nie boli”. W ramach adwokatury angażuję się w aktywności związane z samorządem aplikantów.

Na swoich kanałach społecznościach publikuję moją aktywność naukową w ramach konferencji i innych projektów. Moim celem jest budowanie personal branding, który kreuje mój wizerunek ekspertki i entuzjastki uczestnictwa kobiet w nauce i adwokaturze.

Matylda Wacławska @chemik_biofizyk

Jestem doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Moje badania realizuję w grupie Chemii Biofizycznej, działającej w Wydziale Chemii UW. W ramach projektu doktorskiego skupiam się na hybrydowych połączeniach białko-metal. Korzystam z wielu metod doświadczalnych, między innymi ze spektroskopii fluorescencyjnej.

Aktywnie biorę udział w życiu Szkoły, będąc przewodniczącą Rady Doktorantów już drugiej kadencji. Współprowadzę zajęcia ze studentami – lubię nauczać innych i staram się nieustannie rozwijać mój warsztat dydaktyka. W wolnych chwilach szukam spokoju w ceremonii herbacianej, spacerach i nauce języków.

Uważam, że obecność naukowców w sieci jest ważna i może stanowić świetną inspirację dla innych. Podziwiam osoby, które angażują się w obalanie krążących po sieci fake newsów. Sama na Instagramie staram się przede wszystkim pokazywać moją codzienną pracę i popularyzować naukę, uchylając nieco rąbka tajemnicy okalającego projekty naukowe. Poznałam w ten sposób wiele świetnych osób i mogłam zaangażować się w różne, ciekawe projekty. Pomysł Work&Science Forum to jeden z nich.

Martyna Wójcik @kryminologia_duszy

Absolwentka kierunku Kryminologia i Biologia sądowa. Aktualnie doktorantka Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół przestępczości transgranicznej oraz bezpieczeństwa granicznego, które to będzie stanowiło przedmiot badań rozprawy doktorskiej. Do pozostałych obszarów badawczych należą również: kryminologia, kryminalistyka oraz psychologia bezpieczeństwa personalnego.

Czynnie zaangażowana w życie naukowe. Prowadzi działania popularyzatorskie dyscypliny nauk o bezpieczeństwie, kierunku kryminologia oraz reprezentuje Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w wydarzeniach naukowych. Poza poszukiwaniem nowych rozwiązań mających zastosowanie w kryminologii i kryminalistyce nie odrywa nosa od książek, zawsze zabiegana, ale na kawę i rozmowę zawsze znajdzie czas!

Prowadząc instagrama @kryminologia_duszy realizuje swoje marzenie, jakim jest nauka innych, przekazywanie wiedzy studentom z zakresu bezpieczeństwa, kryminologii i nauk pokrewnych. Szokuje ciekawostkami, pokazuje jak lepiej zrozumieć temat z danego obszaru wiedzy, eksperymentuje z nauką. Od pewnego czasu pomaga maturzystom w wyborze odpowiedniego kierunku studiów. 

Edyta Łaskawiec @wastewater_based.doctor

Jestem doktorką inżynierii środowiska, technolożką wody i ścieków. W 2019 roku obroniłam rozprawę doktorską, pt. ’’Rozszerzona ocena jakości wody basenowej oraz możliwość jej odzysku z popłuczyn poprocesowych’’. W trakcie studiów doktoranckich realizowanych na Politechnice Śląskiej uczestniczyłam w pracach naukowo-badawczych oraz współpracowałam z przemysłem. Aktualnie pracuję, jako adiunkt w badawczy w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej, przy realizacji zadań w ramach projektu ’’Shortcut nitrification in activated sludge process treating domestic wastewater – key technology for low-carbon and clean wastewater treatment (SNIT)’’ (POIR.04.01.04-00-0109/17-00). Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół wdrażania idei gospodarki obiegu zamkniętego w technologii wody i ścieków. 

Od początku studiów doktoranckich aktywnie uczestniczyłam w działaniach popularyzujących moją dziedzinę badawczą. Prowadziłam i koordynowałam wydarzenia w ramach m.in. Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej, Śląskiego Festiwalu Nauki, Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, oraz realizowałam warsztaty dla dzieci i młodzieży. 

Na Instagramie prowadzę profil popularyzujący moją specjalizację. Przekazuję swoim obserwatorom wiedzę w oparciu o rzetelne źródła naukowe. Dzielę się również swoim doświadczeniem naukowym z młodszymi badaczami. 

Cezary Odrzygóźdź, Marcin Osuch @faceci_w_kitlach

Faceci w Kitalch to projekt popularnonaukowy o dwóch takich (Marcin i Czarek) co postanowili, że przedstawią tajemniczy świat nauki „od kuchni”. W prowadzonych rozmowach dowiadują się co naukowcy robią w swoich „tajnych laboratoriach”. W podcastach rozmawiają z zaproszonymi gośćmi o nauce, która jest wokół nas m.in. o żywności GMO, przyszłości terapii genowych, „obcych”, którzy zasiedlają nasze ciała i tym jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości. Wszystkie rozmowy dostępne są na Spotify, Anchor.fm, Google podcast oraz oczywiście na Youtube. A jeśli chcecie być na bieżąco z naukowymi newsami to wpadajcie na Instagram tej dwójki popularyzatorów nauki. 

Prowadzącymi są: Cezary Odrzygóźdź i Marcin Osuch.

Magdalena Wąsowicz @studialiberalia 

Przygotowuję rozprawę doktorską w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy naukowej zajmuję się głównie związkami pomiędzy kulturą popularną, w szczególności historiami alternatywnymi, a historią i pamięcią zbiorową. Pracowałam również w start-upach jako copywriter i content manager. 

Interesuję się marketingiem treści i teatrem muzycznym. Przez cztery lata działałam w Towarzystwie Doktorantów UJ zajmując się prowadzeniem mediów społecznościowych TD UJ i organizowaniem wydarzeń. W 2018 roku jako Prezes Towarzystwa Doktorantów UJ brałam udział we wdrażaniu Ustawy 2.0.
Na koncie „Studia Liberalia” na Instagramie opowiadam o pracy naukowej, humanistyce i życiu doktorancko-studenckim. Dwa razy w miesiącu przygotowuję również Prasówkę Akademicką, w której piszę o najciekawszych wydarzeniach ze świata akademickiego. 

Kamil Kopacewicz @KKopacewicz

Cześć, jestem doktorantem. SDNH UW, językoznawstwo. Tu zajmuję się głównie lingwistyką kognitywną, tzn. badam język w odniesieniu do umysłowych wyobrażeń. Więcej – badam jak konceptualizowana jest przyszłość Polski. W odkryciu tego pomogą mi m.in. schematy i ramy kognitywne, metafory, pola semantyczne. 

Zajmuję się nie tyle popularyzacją, co redystrybucją wiedzy. Współprowadzę Sortownię Wiedzy, czyli stronę będącą „agregatorem agregatorów”. SW zawiera przydatne linki naukowe i pomaga w wyszukiwaniu wiedzy. Równocześnie, prowadzę podkast Artykuły Naukowe Czytane, w którym czytam… artykuły naukowe. W całości.

Nie prowadzę kanałów społecznościowych, jako prezentacji twarzy społecznej w dyskursie publicznym. Zamiast tego wolę interwencje artystyczne i przekazywanie treści w zamkniętej formie. Przykładem tego może być dwuodcinkowa audycja Palmiarnia 2050, wyprodukowana dla Radia Kapitał.

Katarzyna Siuzdak, Katarzyna Grochowska @science_mission

Kasia Siuzdak to dr hab. inż., Prof. IMP PAN i kieruje Pracownią Materiałów Funkcjonalnych, a Kasia Grochowska to dr hab. w tej Pracowni. Na co dzień zajmujemy się materiałami funkcjonalnymi do prototypowych urządzeń do konwersji i magazynowania energii czy do sensorów elektrochemicznych


Prowadzimy interdyscyplinarne projekty naukowe we współpracy z licznymi grupami naukowymi z kraju i zagranicy. Wyniki prac badawczych publikowane są w najbardziej prestiżowych czasopismach z listy JCR. Staramy się też popularyzować naukę przez media społecznościowe i podczas festiwali nauki.

Fascynuje nas świat nanotechnologii i zdobytą przez nas wiedzę staramy się przekazać innym w jak najbardziej przystępnej formie. Opowiadamy jak wygląda praca naukowca, dzielić najnowszymi doniesieniami naukowymi i pokazujemy jak zrobić proste eksperymenty z dostępnych w domu rzeczy.

Ela Gralińska @biotechium

Biotechnolożka i bioinformatyczka. Doktorantka w Instytucie Genetyki Molekularnej Maxa Plancka w Berlinie. Zajmuje się procesami regulacji transkrypcji u eukariontów.

 

Poza pracą aktywnie zaangażowana w Young European Biotech Network e.V. – organizację non-profit skupiającą się na budowaniu relacji między środowiskiem akademickim a przemysłem oraz wspierającą młodych naukowców w rozwoju kariery. Od 2020 roku członkini zarządu YEBN e.V. oraz sekretarz organizacji.

 

Miłośniczka badmintona oraz podróży z plecakiem. W wolnych chwilach zajmuje się również popularyzacją nauki, prowadząc kanał @biotechium na YouTubie. Pokazuje tam, że biotechnologia to nie tylko dziedzina nauki, ale również istotna część naszego codziennego życia.

Wiktoria Tomal

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej w dyscyplinie: inżynieria chemiczna oraz
inżynieria materiałowa. Prowadzi badania z zakresu: syntezy nowych fotoinicjatorów do procesów
fotopolimeryzacji, otrzymywania materiałów hydrożelowych oraz nanokompozytowych, również przy
wykorzystaniu technologii druku 3D-VAT.

 

Naukowo – jest kierowniczką własnego projektu badawczego PRELUDIUM 19 (NCN), społecznie –
realizuje się w Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów.

 

W tym roku reprezentuje również Grupę Azoty jako Ambasador Marki.

Łukasz Bijoch @neuro.lukasz

Doktorant w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Zajmuje się neurobiologią i prowadzi badania nad molekularnymi podstawami uzależnień od substancji psychoaktywnych.
 
Kierownik grantu PRELUDIUM, w którym bada jak kokaina wpływa na reorganizację sieci neuronowych w mózgu.
 
Zainteresowany historią starożytną basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem do ówczesnej literatury hebrajskiej. Wraz z firmą AKIT współtworzy aplikacje medyczne na smartphony.
 

 

Klaudia Nowak @autodydaktyczna

Z wykształcenia nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Z zamiłowania pasjonatka nauk społecznych, w szczególności socjologii wizualnej, psychologii osobowości, społecznej oraz pedagogiki kultury. 

 
Aktualnie studiuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Indywidualne Studia Międzyobszarowe II stopnia, łącząc 3 różne kierunki studiów, w ramach których bada sferę mediów społecznościowych pod kątem wojeryzmu i komunikacji wizualnej. 
 
Hobbystycznie zajmuje się pisaniem artykułów popularnonaukowych na serwisie informacyjnym poinformowani.pl, będąc redaktorką działu nauki. Na Instagramie prowadzi profil @autodydaktyczna, na którym dzieli się wiedzą z zakresu psychologii, edukacji, zahaczając o wątki filozoficzne, kulturoznawcze oraz socjologiczne, przede wszystkim pokazując jak skutecznie, krytycznie i uważnie można się uczyć.

Ewa Górska @reorient.pl

Ewa Górska – świeżo upieczona doktorka nauk prawnych, absolwentka prawa i studiów bliskowschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Specjalizuje się w socjologii prawa, zajmuje się przede wszystkim współczesnymi systemami prawnymi i pluralizmem prawnym na bliskim wschodzie, a także bioetyką i odbiorem nowych technologii w islamie. Jest autorką monografii „Współczesna dynamika prawa muzułmańskiego wobec problemów bioetycznych” (2020).

Prowadziła własne projekty badawcze, ale też przez cały okres studiów pracowała poza uczelnią, przede wszystkim w organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą i jako freelancerka.

Angażuje się w popularyzowanie nauki – ostatnio zwłaszcza prowadząc podcast Reorient: kultura i nauka, w którym wraz z innymi doktorantami i naukowcami przybliża różne zjawiska kulturowe.

Weronika Głowadzka @photonnika

Weronika jest doktorantką w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, gdzie w Zespole Fotoniki Instytutu Fizyki do jej głównych zainteresowań naukowych należą lasery półprzewodnikowe typu VCSEL oraz siatki podfalowe. W swojej pracy doktorskiej bada zjawiska odpowiadające za efektywne gromadzenie się światła w siatkach podfalowych, które w przyszłości można wykorzystać jako minisensor. 

 

Swoją pasję do fizyki stara się przekazywać poprzez Instagrama, gdzie na swoim koncie -@photonnika, pokazuje jak wygląda życie symulantki i eksperymentatorki (włączając w to smutne stories o niedziałających kodach i sprzętach potrzebnych do eksperymentu), wyjaśnia fizykę dookoła nas i zachęca do wyjazdów naukowych za granicę.

Wiktoria Stańczyk @biophysical_vegan

Magister inżynier po kierunku Inżynieria Biomedyczna krakowskiego AGH, ze specjalizacją w
Bionanotechnologiach. Obecnie doktorantka nauk fizycznych w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w
Krakowie, w którym pełni funkcję Przewodniczącej Rady Samorządu Doktorantów. Jest też członkinią
zespołu Pełnomocnika ds. PAN Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz pomocnikiem Rady
Samorządu Doktorantów PAN. W ramach projektu doktorskiego, bada za pomocą metod fizycznych
związki miedzi, które mogłyby zostać wykorzystane w chemioterapii.

 

Mentee dwóch programów mentoringowych Perspektyw – Girls Go Start-Up Academy oraz Lean in
STEM.

 

Prywatnie, właścicielka adoptowanej kotki Amelii, miłośniczka dobrej jakości kawy oraz roślinnego
jedzenia, o których mówi prowadząc konto @biophysical_vegan.

 

Jej najnowszym marzeniem jest nauczenie się gry na ukulele.

Alexandra Dobosz @scientist_next_door

Doktorantka w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, na
finiszu swojego doktoratu! Pracuje nad zagadnieniami na pograniczu chemii, fizyki i inżynierii.
Jej praca skupia się na nanomateriałach i metalach, które są ciekłe w temperaturze pokojowej.

 

Od początku studiów doktoranckich szuka sposobu, żeby wycisnąć z nich maksimum –
entuzjastka staży zagranicznych (i propagowania wiedzy o nich!), kierowniczka projektu
PRELUDIUM, laureatka kilku nagród dla młodych naukowców, finalistka FameLabu i
popularyzatorka nauki.

 

Po pracy czyta i chętnie rozmawia o książkach popularnonaukowych, a jej miłością oprócz
nauki o materiałach są mineralogia i mykologia. Można ją obserwować na Instagramie
@scientist_next_door, gdzie opowiada o swojej pracy i o życiu młodej naukowczyni.

Krystyna Masłowska-Jarzyna @snap_in_the_lab

Krysia jest doktorantką chemii supramolekularnej w Centrum Nauk Biologiczno-
Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się syntezą nowych receptorów na
aniony, bada ich właściwości kompleksotwórcze oraz rozwija naukę w stronę
syntetycznych zamienników dla naturalnych transporterów anionów w organizmach.

 

Angażuje się głównie naukowo, jest współautorką trzech publikacji, aktywnie uczestniczy
w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, posiada uprawnienia dydaktyczne
i ma doświadczenie w stażach i wyjazdach zagranicznych.

 

Jednak te osiągnięcia nie są wynikiem magicznego „pstryknięcia palcami” (angl. „snap”),
tylko kilkuletniej sumiennej pracy w laboratorium, której większą cześć można
doświadczyć tylko będąc na studiach doktoranckich. Z taką myślą powstał instagramowy
profil @snap_in_the_lab, na którym Krysia pokazuje nie tylko sukcesy i perspektywy na
drodze do wymarzonego „Dr”, ale i laboratoryjne realia studentki studiów III stopnia,
odpowiadając na ważne pytanie „Czego się spodziewać na doktoracie?”.

 

Poza doktoratem uwielbia planszówki i podróże, rysuje, dekoruje, śpiewa i gra na
fortepianie.

Ewa Kautz @vetdoktor.pl

W 2012 roku ukończyła medycynę weterynaryjną we Wrocławiu a w 2015 roku uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Zuryskim w Szwajcarii. Onkologii weterynaryjnej uczyła się od najlepszych – w Animal Oncology and Imaging Center w Szwajcarii. 

 

Obecnie pracuje jako post-doc w Polskiej Akademii Nauk zajmując się projektem związanym z efektem epigenetycznym na aktywność terapeutyczną kwasu all-trans-retinowego w ostrej białaczce szpikowej oraz nad projektem związanym z zachowaniem płodności u pacjentek onkologicznych (#oncofertility). 

 

W 2019 roku założyła Fundację Instytut Profilaktyki i Leczenia Nowotworów Zwierząt, która zajmuje się szkoleniem lekarzy weterynarii (webinary, kursy bezpośrednie). Nabyte fundusze przeznaczane są dla potrzebujących czworonożnych pacjentów onkologicznych w schroniskach i przytuliskach.

 

„Po godzinach” regularnie praktykuje jako onkolog weterynaryjny. Jest członkiem European Society of Veterinary Oncology (ESVONC).

Ewelina Kamińska @motivelina

Doktorantka epigenetyki na wydziale chemii organicznej Uniwersytetu Ludwiga i Maksymiliana w Monachium.
 

Ukończyła studia na kierunku genetyki ludzkiej na Uniwersytecie w Nottingham. Aktualnie jest doktorantką na wydziale chemii organicznej na LMU w Monachium. Przedmiotem jej badań są mechanizmy powstawania i usuwania modyfikacji epigenetycznych DNA. Ponieważ fascynuje się fizjologią człowieka i powiązaniem genów z hormonami, studiuje endokrynologię kliniczną na Uniwersytecie Południowej Walii.

 

Jest autorką bloga www.motivelina.com, gdzie popularyzuje naukę oraz motywuje kobiety do prowadzenia kariery naukowej. Prowadzi profile w mediach społecznościowych pod nazwą Motivelina. Pisze artykuły popularnonaukowe, należę do Forum Ekspertów Forbes.pl. W wolnych chwilach chodzi po górach, jeździ konno, wspina się i uprawia jogę.

 

Dorota Komar @darwininchaneldress

Doktorka genetyki i biologii rozwoju. Obecnie pracuje w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Od września rozpoczyna pracę jako laureatka stypendium Marii Skłodowskiej-Curie Industry, w katalońskiej firmie Eurecat.

 

Doktorat robiła w Madrycie w ramach międzynarodowego konsorcjum badającego epigenetyczną regulację komercyjnie istotnych cech roślin uprawnych, EpiTRAITS. W tym samym czasie ukończyła kurs MBA „Management Fundamentals for Researchers” na Madryckiej IE Business school. Jako adiuntka w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii bada mechanizmy epigenetyczne prowadzące do onkogenezy w chłoniakach. Mechanizmów epigenetycznych będzie również dotyczyć jej kolejny projekt, tym razem w kontekście starzenia i menopauzy.

 

Angażuje się w popularyzację nauki. Na jej Instagramie @darwininchaneldress poza naukowymi nowinkami, można poczytać o interpretacji danych naukowych, racjonalnej ekologii, wyzwaniach zrównoważonego rozwoju a także… pieskach i innych puchatych stworzeniach.