WORK & SCIENCE FORUM to pierwsze targi pracy łączące naukę z biznesem, skierowane do młodych naukowców.

Kim jesteśmy?

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

Art. 339 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)

Zapraszamy do współpracy

Możesz z nami współpracować na 3 sposoby:

Zostań Wystawcą

Poszukujemy aktywnych firm i przedsiębiorstw z rozwijającym się działem R&D, które chciałyby zaprezentować się na naszych targach Work & Science Forum.

Zostań Sponsorem

Poszukujemy aktywnych firm i przedsiębiorstw z rozwijającym się działem R&D, które są chętne wesprzeć nas w organizacji targów Work & Science Forum.

Zostań Ambasadorem

Poszukujemy rozpoznawalnych publicznie młodych naukowców, popularyzatorów nauki, doktorantek i doktorantów aktywnie działających w sferze mediów społecznościowych, którzy podjęliby się roli Ambasadorów Work & Science Forum.

DOKTORATY WDROŻENIOWE - MARIAŻ NAUKI Z BIZNESEM

nasi wystawcy

PARTNERZY WYDARZENIA

Warsztaty/szkolenia

PATRONATY

PATRONATY MEDIALNE

NASI AMBASADORZY

Odwiedź naszego Facebooka